Logo zadzwonił - kto dzwonił, nieznany numer
pl
szukanie

Regulamin serwisu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Serwis zadzwonil.pl powstal aby pomagac Uzytkownikom rozpoznawac dzwoniace do nich nieznane numery telefonów i dokonac wstepnej weryfikacji kto jest po drugiej stronie sluchawki. Uslugodawca udostepnia swoje zasoby systemu teleinformatycznego a Uzytkownicy swobodnie dodaja i komentuja numery oraz dokonuja ich oceny w celach osobistych.

§2. Regulamin ten okresla warunki oraz sposób funkcjonowania Serwisu a korzystanie z niego jest mozliwe tylko i wylacznie pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowien niniejszego Regulaminu przez Uzytkownika. Regulamin obowiazuje od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

DEFINICJE

§3. Uzyte w niniejszym Regulaminie okreslenia nalezy rozumiec jako: Uslugodawca: Firma PHP SOFTWARE (Częstochowa), biuro(@)phpsoftware.pl ; Regulamin - niniejszy dokument; Serwis lub Usluga - usluga swiadczona droga elektroniczna za posrednictwem strony internetowej https://zadzwonil.pl przez Uslugodawce na rzecz Uzytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach okreslonych w Regulaminie; Usluga swiadczona droga elektroniczna - wykonywanie uslugi swiadczonej bez jednoczesnej obecnosci stron, poprzez przekaz danych na indywidualne zadanie Uzytkownika, przesylanej i otrzymywanej za pomoca urzadzen do elektronicznego przetwarzania, wlacznie z kompresja cyfrowa i przechowywania danych, która jest w calosci nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomoca sieci telekomunikacyjnej; Uzytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, która korzysta z niniejszego Serwisu; Polityka Prywatnosci - dokument okreslajacy sposób przetwarzania danych w Serwisie, który znajduje sie pod linkiem TUTAJ; Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysylane przez serwer www i zapisywane po stronie Uzytkownika, a polityke cookies mozna znalezc TUTAJ; Dane - informacje, które moga byc danymi osobowymi; System teleinformatyczny - zespól wspólpracujacych ze soba urzadzen informatycznych i oprogramowania zapewniajacy przetwarzanie i przechowywanie, a takze wysylanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoca wlasciwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urzadzenia koncowego.

ZAKRES I RODZAJ SWIADCZONEJ USLUGI

§4. Usluga polega na udostepnieniu systemu teleinformatycznego i przechowywaniu danych przez Uslugodawce poprzez udostepnieniu Uzytkownikom wyszukiwarki telefonicznych numerów firmowych, mozliwosci dodawania przez Uzytkowników numerów firmowych i komentarzy oraz ocen wedlug skali do tych numerów.

§5. Kazdy Uzytkownik moze dodawac komentarz do kazdego numeru firmowego w oparciu o wlasna wiedze i doswiadczenie. Uslugodawca nie weryfikuje wpisywanych numerów gdyz nie ma takiej fizycznej mozliwosci. Komentarze Uzytkowników stanowia ich prywatna opinie i nie sa monitorowane przez Uslugodawce.

PRAWA I OBOWIAZKI UZYTKOWNIKóW

§6. Kazdy Uzytkownik ma prawo korzystac z Serwisu na zasadach zgodnych z prawem, do którego przestrzegania jest zobowiazany, na zasadach okreslonych w Regulaminie i zgodnie z zasadami wspólzycia spolecznego oraz zglaszac swoje pomysly na wdrazanie nowych funkcjonalnosci.

§7. Kazdy Uzytkownik jest zobowiazany dodawac numery firmowe (wykorzystywane przez firmy) i korzystac z Serwisu w celach osobistych, nie w celach marketingowych i reklamowych ani innych zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza i biznesowa.

§8. Zabronione jest korzystanie z Serwisu do dzialania na szkode innych osób w tym w szczególnosci zamieszczania materialów obrazajacych jakiekolwiek osoby badz firmy oraz zamieszczania materialów naruszajacych badz mogacych naruszac dobra osobiste badz inne dobra prawnie chronione.

§9. Uzytkownik ponosi pelna? odpowiedzialnosc? za swoje dzialania zwiazane z korzystaniem przez niego z Serwisu.

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI USLUGODAWCY

§10. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawne badz niezgodne z prawem wpisane dane i komentarze oraz oceny przez Uzytkownika. Uslugodawca nie weryfikuje wpisywanych numerów, ocen i komentarzy.

§11. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za poniesione szkody i utracone korzysci przez Uzytkownika, które spowodowane zostaly na skutek dzialan? badz zaniechan? Uzytkownika, które spowodowane zostaly na skutek zaistnienia sily wyzszej, a na które nie mial wplywu Uslugodawca, na skutek przekazania danych Uzytkownika podmiotom upowaznionym na podstawie wlasciwych przepisów prawa do ich przetwarzania i które spowodowane zostaly na skutek zablokowania dostepu do danych zgodnie z Regulaminem.

§12. Uslugodawca nie ma wplywu na dodawane przez Uzytkowników numery i komentarze do Serwisu. Uslugodawca nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych i nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w Serwisie.

§13. Uslugodawca nie weryfikuje, filtruje czy tez monitoruje jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Uzytkowników i nie ingeruje w korzystanie z Serwisu przez Uzytkowników. Uslugodawca udostepnia wylacznie zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych wpisywanych przez Uzytkowników.

§14. W przypadku otrzymania przez Uslugodawce urzedowego zawiadomienia albo wiarygodnej wiadomosci o bezprawnym charakterze przechowywanych danych wpisanych przez Uzytkownika do Serwisu, Uslugodawca uniemozliwi dostep do tych danych poprzez zablokowanie dostepu albo ich usuniecie.

§15. W Serwisie moga znajdowac sie linki odsylajace do stron internetowych osób trzecich. Strony te naleza i sa zarzadzone przez ich administratorów badz odpowiednio uslugodawców. Uslugodawca nie odpowiada za dostepnosc oraz jakosc tych stron.

PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

§16. Serwis i jego szata graficzna oraz logo podlegaja ochronie prawnej. Podmiotem uprawnionym z tytulu autorskich praw majatkowych jest Uslugodawca. Ochronie prawnej podlega takze kod strony zarówno w calosci jak i w poszczególnych elementach, który traktowany jest jako rezultat pracy twórczej.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§17. Uslugodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Kazdy dokument oznaczony jest data, od której obowiazuja jego postanowienia.

§18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja? zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które stosuje sie do Uslugodawcy.

§19. Uslugodawca zglasza gotowosc do rozwiazywania sporów w trybie ugodowym.

§20. Wszelkie spory pomiedzy Uslugodawca, a Uzytkownikiem, niebedacym konsumentem, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Uslugodawcy.

Links:
Gov - Gov - Who called me - Appelez - Phone number check